De leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat dit jaar uit:
Groep 5: Amber, Lj
Groep 6: Liam, Evi
Groep 7: Daan, Dave
Groep 8: Isa, Ela
Taalklas: Murad


Waarom de leerlingenraad?
Kwaliteitszorg is een vast onderdeel om het onderwijs dat we geven te onderzoeken. Ouders mogen geregeld hun mening geven, aan leerlingen wordt meestal niets gevraagd, terwijl zij dagelijks op school zijn. Wat vinden zij?  Leerlingen kunnen vaak hele zinnige dingen noemen waar wij als team wellicht niet direct aan denken. Het is belangrijk om te weten wat er in de leerlingen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk gaan. Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid bij de leerlingen van onze school. Eigenlijk is het veel breder, namelijk actief burgerschap. 
Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid, maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we de leerlingen omgaan met dit principe en leren we ze om hiermee om te gaan. Ze leren wat democratie is, ze leren hun mening en die van de klas te verwoorden, ze leren om na een overleg feedback te geven. Op deze manier oefenen we sociale vaardigheden in de praktijk. Het gaat om samenwerken en zelfstandigheid!
NAAR ONZE CONTACTPAGINA