Hulp voor ouders

Dorpsteam Goirle. Gelukkig dichtbij.
Dorpsteam Goirle staat voor samen. Want samen zijn we sterker. Samen met inwoners, vrijwilligers en partners willen wij ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente Goirle kan meedoen. U kunt bij ons terecht voor ál uw sociale hulpvragen. Of bent u op zoek naar vrijwilligerswerk of vrijwilligers? Dorpsteam Goirle staat voor u klaar! Zoekt u de juiste weg naar zorg? Ervaart u wel eens een gevoel van eenzaamheid? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding van uw kind? Of heeft u een leuk idee om uw buurt socialer te maken? Het Dorpsteam is er voor u!

Bel of mail ons, of loop binnen bij één van onze Contactpunten.

Contactgegevens Dorpsteam Goirle
Bellen013 53 48 989
Bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Mailencontact@dorpsteamgoirle.nl
Contactpunten: 
Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur: De Leybron, Dorpsplein 20 Riel
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur: Guldenakker, Wittendijk 2 Goirle
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur: Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22 Goirle

Meedoen kan?
De gemeente Goirle kent een aantal regelingen voor ouders/verzorgers met een laag inkomen. Dus niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook werkende mensen met een laag inkomen kunnen een steuntje in de rug krijgen (tot 120 % bijstandsnorm). De Gemeente Goirle wil u graag informeren over het kindpakket. Dit pakket is een verzameling van regelingen voor ouders met een laag inkomen en een of meer kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar. Via het kindpakket kunnen kinderen een computer krijgen, een vergoeding voor spullen die nodig zijn als het kind voor het eerst naar de middelbare school gaat of een vergoeding voor sporten, zwemles, schoolactiviteiten of het bezoek aan de peuterspeelzaal. Verder kan er ook speciaal maatwerk worden geleverd via de pilot Kinderen Vooruit! Deelname aan Kinderen Vooruit kunt u niet zelf aanvragen, dit kan alleen door verwijzers zoals de school
of maatschappelijk werk. Wat zit er in het kindpakket? Een maximale vergoeding van € 260,- per kind per jaar. Voor sport- en schoolactiviteiten, bezoek peuterspeelzaal of hobbyclubs. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om voor deze regelingen in aanmerking te komen. Via de website www.BerekenuwrechtPLUS.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt en kunt u tegelijkertijd een aanvraag indienen. Hebt u hulp nodig bij het indienen van een aan- vraag? Neem dan contact op met de formulierenbrigade op de website.

Stichting Leergeld

Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije tijd?
Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar kunnen meedoen in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen. De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden. Stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en sommige niet vrijwillige schoolkosten. Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie. Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club of school. De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren. Voor verdere informatie zie www.leergeld-goirle-riel.nl

U kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle en Riel.
tel. 06-14113496
e-mail: info@leergeld-goirle-riel.nl

of

vraag de brochure met antwoordkaart op school postbus 68, 5050 AB, Goirle.

NAAR ONZE CONTACTPAGINA