Groep 4

Groep 4 is dit jaar weer fris van start gegaan. We hebben al veel geleerd en samen plezier gemaakt, zoals op het feest van juf Yvon die 40 jaar in dienst was.

 
Kleurrijke Kwaliteit