Media Wijsheid

Sociale media speelt een steeds grotere rol in deze tijd. Kinderen komen op erg jonge leeftijd al in aanraking met ICT en sociale media.
Ze ontwikkelen zich vaak sneller dan volwassenen denken, belangrijk is daarbij om de veiligheid en privacy in het oog te houden.
Daarom besteden wij op basisschool Kameleon vanaf groep 4 regelmatig aandacht aan Sociale Media. Door diverse opdrachten worden kinderen 'Media Wijs'. Ze leren over de mogelijkheden en gevaren van internet en sociale media. Denk aan het maken van een online poster of jezelf (via Glogster) of een krant ontwerpen. In de bovenbouw maken de leerlingen presentaties (met Prezi) op basis van verzamelde informatie.        
 


 
De leerkracht stelt daarbij continu de volgende vragen centraal: 'Wat plaats je wel/niet op internet over jezelf en anderen?' 'Hoe weet je welke informatie betrouwbaar is?'
Alles draait dus om bewustwording in het gebruik van ICT en sociale media.
 
Daarnaast gebruiken we in iedere groep digiborden om de echte wereld in de klas te halen. Google Earth en diverse informatieve filmpjes worden ingezet om beelden te vormen bij de leerstof.
Door het gebruik van digiborden en internet creëren we een krachtige en afwisselende leeromgeving
 
Kleurrijke Kwaliteit