Ontwikkeling in Burgerschap

Burgerschap geniet veel aandacht in het nieuws, scholen dienen hier een grotere rol in te spelen.
Voor Kameleon is dit geen nieuws! Wij werken namelijk al sinds 2009 aan project 'Zowee!' om vorm te geven aan burgerschap met het oog op ons uitgangspunt:
'Het bieden van een veilig en uitdagend klimaat, als voorwaarde om je als mens te kunnen ontwikkelen en om te leren.'
 
Als een leerling in groep 8 Kameleon verlaat willen wij dat deze leerling:
  • Zich als sociaal persoon ontwikkeld heeft, die respect heeft voor zichzelf, de ander en 'anders' zijn.
  • Met een 'tevreden' gevoel terug kan kijken op de basisschoolperiode, waarbij hij/zij bewust is van het eigen kunnen.
  • Uitgegroeid is tot een zelfstandig persoon, waarbij hij/zij zelfvertrouwen en weerbaarheid heeft kunnen opbouwen.
  • Geleerd heeft om zich te uiten, gewaardeerd wordt om de eigen mening, vanuit een positieve houding.
  • Samen kan werken met anderen, waarbij hij/zij bepaalde normen en waarden heeft meegekregen, zodat hij/zij op een positieve manier kan functioneren in de maatschappij.
 

Middels het project 'Zowee!' brengen we kinderen basiskennis, vaardigheden en een houding bij zodat ze een actieve rol kunnen spelen in de samenleving. Wij leren kinderen respectvol om te gaan met anderen, ongeacht uiterlijk, leeftijd of kwaliteiten. Wij creëren samenwerking tussen kinderen en mensen die zorg behoeven.
 
De leerlingen van groep 1 t/m 5 bezoeken regelmatig Zorgcentrum Thebe-Guldenakker. Daar worden verschillende activiteiten georganiseerd. De leerlingen van groep 1-2-3 gaan bewegingsactiviteiten doen met de bewoners en de kinderen van groep 4 en 5 maken hapjes met de ouderen.
 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan naar Verpleeghuis St. Elisabeth. Door middel van spelletjes of andere activiteiten (bijv. kerstversiering ophangen) maken kinderen en hulpbehoevenden op een natuurlijke manier contact. Er is mogelijkheid tot een gesprek waardoor leerlingen praten over hoe het is om met een handicap om te gaan.

Daarnaast hebben de leerlingen van groep 7 één keer per jaar de 'Gehandicaptendag'. Op deze dag komen er mensen met een beperking naar school om te vertellen over de diverse beperkingen, eigen ervaringen en aanpassingen in de leefwereld. Aan het einde van de dag ervaren de leerlingen zelf hoe het is om lichamelijk beperkt te zijn. Ze doen rolstoelbasketbal, zithandbal etc.
 
Op basisschool Kameleon leren kinderen dat je niet zielig bent als je een handicap hebt, maar dat je hulp nodig hebt. Het is belangrijk om te weten dat iedereen anders is, maar ook mooi op zijn/haar eigen manier.
 
Wil je meer weten over 'Zowee!' en burgerschap, kijk dan op de groepspagina's voor verslagen en foto's.
Tijdens de Open Dagen kunt u naar ervaringen vragen bij onze coördinator en aan de leerlingen zelf!
 
Kleurrijke Kwaliteit