Cultuur onderwijs

Kunst en Cultuur zijn verweven in het onderwijsaanbod van Kameleon. Door middel van Kunst en Cultuur kan iedere leerling zijn kwaliteiten laten zien en ontwikkelen.
 
We geven dit vorm in de wekelijkse danslessen, muzieklessen en expressie lessen. Daarnaast is cultureel erfgoed van groot belang. Het geeft inzichten in de geschiedenis en wereld om kinderen heen.
 
Geschiedenis komt tot leven als je een bezoek brengt aan een kasteel of een klooster. Leerlingen kunnen zich beter inleven, het spreekt meer tot de verbeelding!
 
 
 
Bijvoorbeeld een theatervoorstelling maken:
Bij het schrijven van een script komen verschillende vaardigheden aan bod: samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, spellingvaardigheid etc.
Het maken een decor doet een beroep op ruimtelijk inzicht, creativiteit en verhaalbegrip.
 
Door een overlap te creëren tussen het methodisch lesaanbod van taal, rekenen of wereld oriënterende vakken én Kunst en Cultuur beleven en ervaren kinderen de leerstof op een interessante wijze.
 
 
Sinds schooljaar 2011-2012 borgen kinderen de ervaringen en belevingen van Kunst en Cultuur in een Cultuurportfolio. Door kijkwijzers bereiden kinderen de excursie of activiteit voor en evalueren ze deze. Er is ruimte voor de creativiteit van iedere leerling.
Als uw kind in groep 8 de school verlaat, is er een mooi document ontstaan met bijzondere werken en ervaringen van 4 tot 12 jaar.
 
Dit alles is geborgd in een cultureel beleidsplan. Daar staat heel concreet in wat iedere groep doet en hoe er dus een doorgaande lijn ontstaat. Zo dragen we samen zorg voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

In periode 2015 tot 2017 zullen we werken aan 'Cultuur met Kwaliteit'. Daardoor zal ons Kunst en Cultuuronderwijs nog beter aan de vernieuwde kerndoelen voldoen.
 
De cultuurportfolio's liggen voor u klaar om te bekijken! Vraag er naar bij de groepsleerkrachten!
 
Kleurrijke Kwaliteit