Voor en Vroegschoolse Educatie

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Wij vinden het erg belangrijk dat de (taal)ontwikkeling van kinderen al zo vroeg mogelijk gestimuleerd wordt.  In 2006  heeft onze school  samen met peuteropvang "de Marmot" gekozen voor het T3 traject. Een methodiek waar thematisch spel en routines als belangrijkste middelen worden ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
 
 
De methodiek is met name gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar ook voor de kinderen die een normale ontwikkeling of juist een ontwikkelingsvoorsprong hebben biedt deze methodiek veel kansen. Op onze school is een onderwijsassistente aanwezig die met kleine groepjes kinderen werkt. Hierdoor kunnen we leerlingen de aandacht geven die ze verdienen.
 
 
In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt, alle activiteiten staan in het teken van dit thema. Het thema sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen waardoor ze erg betrokken zijn. Prentenboeken spelen een grote rol en nodigen uit tot allerlei ontdekkingen. Samen praten over, maar met name ook samen ervaren door spel stimuleert de brede ontwikkeling.  Door te werken met herkenbare routines zorgen we voor veiligheid en weten kinderen wat er gaat komen.
 
 
Deze manier van werken beslaat alle ontwikkelingsgebieden. Het werken met T3 geeft de leerkracht en kinderen ruimte om aan te sluiten bij wat er op dat moment leeft, bijvoorbeeld actualiteiten uit de eigen omgeving.
 
Naast het beleven van de leerstof door spel, speelt de 'echte wereld' ook een grote rol! Bij ieder thema maken we de koppeling naar de wereld om de kinderen heen door een excursie te maken of door iemand uit te nodigen om iets te vertellen in de klas. Zo brengen we de wereld naar het kind.
 
Ouders spelen een grote rol bij ons op school. We houden ouders op de hoogte van de thema's en van allerlei activiteiten in de klas. Daarnaast worden ouders regelmatig uitgenodigd om een boek voor te lezen of samen met de kinderen te knutselen, kinderen te begeleiden bij een uitstapje etc.
Zo creëren we een prettige band met ouders waardoor we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van de kinderen.
 
Wilt u meer weten over deze manier van werken? Kom eens langs en vraag naar ons borgdocument!
Kleurrijke Kwaliteit