Samenstelling Medezeggenschapsraad

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Vanuit de ouders:

Lobke Hendriks
Thessa Heeffer
Anne-Marieke van Oirschot


Vanuit het team:

Ingrid v.d. Zande
Ellen van Rijthoven
Monique van Beurden


Lid van de GMR:

Bart Lemans
Anne-Marieke van Oirschot

V.l.n.r.: Thessa, Lobke, Anne-Marieke, Ingrid, Monique, Ellen
Kleurrijke Kwaliteit