Overblijven

Op onze school is het mogelijk om uw kind(eren) gebruik te laten maken van het overblijven. De organisatie wordt, in overleg met de directeur, uitgevoerd door overblijfkrachten. Het overblijven vindt plaats in het lokaal van uw kind(eren).

Hoe gaat een en ander in zijn werk?
Elke morgen inventariseert onze conciërge het aantal overblijvers per groep. U of uw kind(eren) geven bij de leerkracht aan dat ze moeten overblijven. Dit wordt door de leerkracht op het overblijfbriefje ingevuld. Om 12.00u komt de overblijfkracht naar het lokaal van uw kind(eren) en eten zij gezamenlijk in de klas.
Uiteraard hanteren we bij het overblijven een aantal spelregels, zodat het overblijven in een prettige sfeer zal verlopen.
 
U kunt bij onze conciërge terecht voor het kopen van een overblijfkaart.
 
Huidige kosten overblijven:
10 x overblijven € 10,00
30 x overblijven € 30,00
Kleurrijke Kwaliteit