Schooltijden

De schooltijden van onze school zijn:

Groep 1 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag:
08.35u - 12.00u
13.15u - 15.30u

en op woensdag en vrijdag:
08.35u - 12.30u
 

Om 8.25u en om 13.05 openen we onze deuren, zodat de kinderen rustig binnen kunnen komen en u eventueel nog even tijd heeft om iets tegen de leerkracht te zeggen, voordat de lessen beginnen. Wij verzoeken u niet te lang te blijven, zodat de leerkracht op tijd met de les kan beginnen.

Gelet op het aantal kinderen dat dagelijks op school gebruik maakt van de overblijfregeling, kunnen de niet-overblijvende kinderen pas om 13.00u weer het schoolplein betreden. De overblijfouders hebben hierdoor beter overzicht op de onder hun verantwoording aanwezige overblijvers.

Alle groepen hebben de woensdag- en vrijdagmiddagen vrij. Daarnaast zijn er in het schooljaar nog een aantal studiedagen voor het team, waarbij de kinderen vrij zijn. Op de ouderkalender hebben wij alles voor u vermeld.

Als uw kind door ziekte niet op school aanwezig kan zijn, wilt u dit ons dan telefonisch doorgeven. U kunt hiervoor terecht bij de concierge vanaf 8.00u. M.i.v. 01-11-'99 is de directeur van de school verplicht bij de GGD te melden wanneer er zich op school een ongewoon aantal infectieziekten voordoen. Vandaar dat de concierge kan vragen naar de aard van de ziekte, zodat de directeur tijdig kan reageren.

Kleurrijke Kwaliteit