Kleurrijke Kwaliteit      
 

Sinds november 2008 dragen wij de naam basisschool Kameleon. Een succesvol fusietraject tussen basisschool de Heibloem en basisschool de Wildert is hieraan vooraf gegaan.
Tijdens dit traject is er veelvuldig gesproken over 'wie zijn wij/ wat vinden wij belangrijk binnen onze school.' De naam Kameleon is dan ook een bewuste keuze.

Een Kameleon toont zich door te veranderen van kleur:

Onze school toont zich door vernieuwingen binnen ons onderwijs en door een kleurrijk (divers) onderwijsaanbod.

Een Kameleon lijkt alleen te leven:

Het individu van iedere leerling die onze school bezoekt is belangrijk, maar daarnaast proberen we ons aan te passen, houden we rekening met elkaar. Samen komen we bij elkaar en vormen een hechte schoolgemeenschap. Wij zorgen voor een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. Daarom besteden wij veel aandacht aan structuur en veiligheid.

Een Kameleon past zich aan de omgeving aan door van kleur te veranderen:

Kijkend naar onze leerlingen moeten zij op school zichzelf kunnen blijven. Wij als school spelen in op alle ontwikkelingsdaden die ze doormaken en leren vaardigheden aan die ze een brede basis geeft om zich voor te bereiden op de toekomt.

Om de hier beschreven visie binnen de groepen zichtbaar te krijgen vinden wij het belangrijk dat wij:

Onderwijskundig aandacht besteden aan:
  • verschillen tussen de leerlingen tav eigen mogelijkheden
  • zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
  • de brede ontwikkeling waarbij muzische, creatieve en motorische vakgebieden een belangrijke rol spelen
  • zelfvertrouwen van de leerlingen.
Pedagogisch aandacht besteden aan:
  • de ontwikkeling van onze leerlingen als een sociaal persoon, die respect heeft voor zichzelf, de ander en 'anders'-zijn
  • samen werken met anderen
  • het meegeven van bepaalde waarden en normen
  • een positieve houding, waarbij een eigen mening gewaardeerd wordt.
Kleurrijke Kwaliteit